En förankringsskruv för alla material!

Bäste fönster och dörrmontör!

Den stora nyheten för i år är att vi utökar vårt sortiment med två borrspetsförsedda antifriktionsbehandlade förankringsskruvar i längderna 90 och 130 mm.

Det innebär att iskruvningen går mycket snabbt och eliminerar samtidigt behovet av andra skruvvarianter.

Med vår förankringsskruv kan du göra kvalitetssäkrade infästningar i:

  • Betong
  • Trä
  • Porösa material

I Siporex, Leka, håltegel och andra liknande väggmaterial används en längre förankringsskruv tillsammans med plugg. Det betyder att även dessa infästningar erhåller maximal funktionen.

Utifrån denna vidareutveckling har det sedan tidigare marknadsledande infästningssystemet blivit ännu mer rationellt och lönsamt. Vi tillönskar Er därmed fortsatt framgång med ert företags försäljning och montering av fönster och dörrar.

Med bästa hälsningar
Sören Johansson
VD

Vill du veta mer om vårt karminfästningssystem, välkommen att kontakta oss!

2017-11-22T13:47:23+01:00