Svensk Standard SS818143 Karmmontage 2019-03-26T13:48:57+01:00

Montera dina fönster och dörrar enligt Svensk Standard SS 81 81 43

På fönster placeras karmhylsa enligt nedan.
– Fönster högre än 1300 mm skall ha minst 3 karmhylsor.
– Fönster bredare än 1000 mm ska även förankras i över och underkant.
– Vid mittpost 100 mm från denna.

På dörr placeras karmhylsa enligt nedan.
– Karmar med karmdjup mindre än 130 mm förses med en rad karmhylsor.
– Karm med karmdjup 130 mm eller större förses med två rader karmhylsor.

Montering av dörr enligt Svensk Standard SS 818143