Montageanvisning 2019-03-25T15:56:39+01:00

Montageanvisning för fönster och dörrar

Fönster

1. Ställ in karmen och justera hyllsorna i karmbottenstycket i våg

2. Skruva ut de två översta hylsorna

3. A+B=Lika långa mått

4. Fäst övriga hylsor runt om och efterjustera vid behov

Dörrar

2. Loda karmens sidor mot väggsidan och även rumssidan. Kontrollera med vattenpass och justera

3. Vid lika långa diagonalmått (C=D) uppnås förutsättningarna för bästa funktion

4. Fäst därefter övriga hylsor runt om och efterjustera vid behov

1 a Skruva ut de två översta hylsorna

1 b Karmsidorna justeras samtidigt parallellt i väggöppningen enligt nedan. (X-fel funktion), samt justera karmöverstycket i våg(A+B)