Montagemaskin 2019-03-25T16:02:08+01:00

TEMA Montagemaskin

Vid fabriksmontering av TEMA® Karmhylsa rekommenderas TEMA® Montagemaskin. Verktyget drivs med tryckluft vilket innebär att den är helt tyst mellan inskruvningarna och är även utrustad med reverseringsfunktion. En annan stort fördel är att verktyget är tyngdneutralt, dvs. upplevs helt viktlös, vilket innebär att montering och reversering kan ske utan förslitningsskador.

Arbetsgång

TEMA® Karmhylsa är utformad med styrfläns som innebär att inskruvningen alltid sker rakt/exakt. När operatören fäster hylsan på maskintappen och för ned skruvenheten mot det förborrade hålet, startas maskinen med en lätt tryckning. När hylsan är inskruvad stannar maskinen i tyst läge, lyfts och står viktlös i lämnat läge.

Observera! Trots att verktyget har mycket höga prestanda, dvs. hög hastighet på inskruvningen – endast ett par sekunder per infästningspunkt, innebär den unika konstruktionen att hand och handled inte utsätts för vridbelastning. Även i ek och andra hårda träslag sker inskruvningen utan vridbelastning.

För att ytterligare effektivisera arbetet kan flera karmstycken samtidigt läggas upp på den väl tilltagna bänkskivan. Uppskattat är att enheten lätt och smidigt kan föras över hela arbetsbänken. Det beror dels på den saxformade bärarmen, men också på det kullagrade anhållet som gör att handenheten löper mycket lätt utmed rälsskenan.

Arbetsbordet är försett med utdragbar låda av metall. För rätt arbetshöjd kan bänkens ben justeras/låsas i höjdled. För fasta arbetsplatser kan fotstöden skruvas i golvet vilket innebär att arbetsbänken blir mycket stabil.

Välkommen att kontakta oss för mer information kring TEMA Montagemaskin »