TEMA Montagebricka 2019-03-26T14:13:23+01:00

TEMA Monteringsbricka

Montering av PVC fönster och dörrkarmar

TEMA Monteringsbricka i ZINK. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera Fönster- och Dörrarkarmar tillverkade av PVC. Monteringsbrickan kan redan vid produktionsledet enkelt monteras, men kan även monteras av montören vid byggplatsen förutsatt att karmen har förborrade hål för ändamålet.

Monteringsbrickan ger då möjligheten att på samma sätt som vårt karminfästningssystem för träfönster, kunna justera Fönster/Dörrar vid installation/montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar.

Monteringsbrickan har en krage som är 18mm i diameter, karmen bör därmed förborras så att kragen kan centreras i karmen därefter fästes brickan med självborrande skruvar.

TEMA Karmhylsa monteras.

TEMA Trä/Betongskruv används vid montering av Fönster/Dörrar.

Montering av fönster och dörrkarmar av hårda träslag EK och BOK

TEMA Monteringsbricka i ZINK. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera Fönster- och Dörrarkarmar tillverkade av Hårda Träslag. Monteringsbrickan kan redan vid produktionsledet enkelt monteras, men kan även monteras av montören vid byggplatsen förutsatt att karmen har förborrade hål för ändamålet.

Monteringsbrickan ger då möjligheten att enkelt montera TEMA Karmhylsan utan den FRIKTION som normalt uppstår och enkelt kunna justera Fönster/Dörrarkarmar vid installation/montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar.

Monteringsbrickan har en tjocklek på 2mm och krage som är 18mm i diameter, karmen bör därmed förborras och om så önskas göra en urfräsning så att brickan ligger nedfälld och att kragen kan centreras i karmen.

Montagebrickan fästes med självborrande skruvar.

TEMA Karmhylsa monteras.

TEMA Trä/Betongskruv används vid montering av Fönster/Dörrar.

Montering av Aluminium fönster och dörrkarmar

TEMA Monteringsbricka i ZINK eller STÅL. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera Fönster- och Dörrkarmar tillverkad i Aluminium. Monteringsbrickan kan redan vid produktionsledet enkelt monteras, men kan även monteras av montören vid byggplatsen förutsatt att karmen har förborrade hål för ändamålet.

Monteringsbrickan ger då möjligheten att på samma sätt som vårt karminfästningssystem för träfönster, kunna justera Fönster/Dörrar vid installation/montering, men även vid senare tillfälle göra efterjusteringar.

Monteringsbrickan har en krage som är 18mm i diameter, karmen bör därmed förborras så att kragen kan centreras i karmen därefter fästes brickan med självborrande skruvar.

TEMA Karmhylsa monteras.

TEMA Trä/Betongskruv används vid montering av Fönster/Dörrar.