FILMER 2020-01-31T13:37:36+01:00

Instruktionsfilmer

Montage av olika karmmaterial

Träkarm mot träregel

Plast eller aluminiumkarm

Instruktionsfilm karmmontage fönster och dörrar

Montage i olika väggmaterial:

Montage i stålregel

TEMA Fixeringskruv 10146

Montage i betong, lättklinker, leca och siporex

TEMA Fixeringsskruv 10146
TEMA Betong/träskruv 10190
TEMA Lättbetongskruv 10506

TEMA Karminfästning montage av fönster och dörrar i porösa väggmaterial.

TEMA Montagebricka. Ger möjligheten att snabbt och enkelt montera fönster- och dörrkarmar tillverkad i aluminium och plast och hårda träslag

Montera salning på fönster och dörrar snabbt och enkelt med Tema Salningsclips.