5-Tips för ett lyckat karmmontage

1. Du gör ett snabbt och enkelt fönster och dörrmontage. -Se vår montagefilm 2. Du använda TEMA Karminfästning i alla typer av karmar och vägmaterial. - Se instruktionsfilmer med montage i olika väggmaterial 3. Få montagedetaljer för att installera fönster och dörrar. - Med karmhylsa, skruv och ett montageverktyg [...]

2019-03-26T15:16:11+01:00