tema-karminfastning-fasad

”Vi har utvecklat TEMA Karminfästning i mer än 10 år för att våra kunder ska kunna göra säkra, varaktiga montage som sparar tid!”

Sören Johansson, VD TEMA Karminfästning

Så här går det till
Montagemaskin för fabriksmontering
TEMANYTT: Nyheter & tips!

5-Tips för ett lyckat karmmontage

1. Du gör ett snabbt och enkelt fönster och dörrmontage. -Se vår montagefilm 2. Du använda TEMA Karminfästning i alla typer av karmar och vägmaterial. - Se instruktionsfilmer med montage i olika väggmaterial 3. [...]