Certifierad produkt 2019-03-25T15:39:45+01:00

Certifieringar

Tema Karminfästning är certifierad enligt SS 817332:1987. För att uppfylla alla klassificeringar.

Det självklara valet är att välja en certifierad produkt från Tema Karminfästning

Med TEMA Karminfästningssystem möter vi kundernas önskemål att på ett enkelt, smidigt och med ett fåtal artiklar klara montaget och motsvara de högt ställda krav som finns vid montage på klassade fönster och dörrar så som – Brand – Inbrott – Ljud.

Man kan även efterjustera karmen samt att den dag fönstret/dörren skall bytas ut är demontering lika smidigt som montering allt enligt AMA-Miljöföreskrifter.


Byggtema AB är certifierad enligt ISO 9001 och 14001

Tema Karminfästningssystem uppfyller miljömålen för AMA-miljöföreskrifter